Vardagsmotionen gör skillnad

Många tycker att de inte rör sig tillräckligt i vardagen. Stillasittande arbeten och olika färdmedel för att ta sig fram, som bil och kollektivtrafik. När slutade vi använda våra egna ben att ta oss fram med? Historiskt sett arbetade vi alla med kroppen på den egna gården eller med jordbruk. Man tog sig fram med de egna benen och det enda fordonen att ta sig fram med var häst och vagn.

Men tror att den första cykeln såg sitt ljus i Paris omkring 1790, till en början fanns dock inga trampor utan man fick helt enkelt sparka sig fram. Cykeln blev vanligare bland vanligt folk i Sverige med början 1930, och på 60-talet hade nästan alla en egen cykel.

Bilens ursprung är faktiskt ännu äldre, och det fanns självgående vagnar drivna med ångmotorer redan år 1772. 1913 kom den amerikanska T-Forden och började masstillverkas och 1938 kom den tyska folkvagnen. På 1950-talet blev bilen ett vanligt inslag i gatubilden även i Sverige.

Vardagsmotionens inträde i Sverige 

I Sverige började man träna redan på 1800-talet i och med industrialismen då människorna omfördelades från jordbruk till industrierna och massflyttade till storstäderna. Man märkte att hälsan blev lidande och man behövde motionera. Idrottsrörelsen var en ren hälsorörelse. 

På 1950-talet blev det mer fokus på konditionen som då var mätbart. Det byggdes motionsspår överallt, för att träna just konditionen. 1964 öppnades troligen Sveriges första kommunala gym, men blev en folkrörelse först på 80-talet.

Dagens motion och träning

Idag genomförs mycket av motion och träning organiserat i idrottsörelsen. Över 3 miljoner svenskar är medlemmar i någon form av idrottsförening. I Sverige finns idag omkring 20 000 idrottsföreningar och klubbar. Det tillsammans med vår bekväma livsstil har gjort att vardagsmotionen minskat. Vi är lata och tar hellre bilen eller bussen när vi ska någonstans.

I Storstäderna har det under ett antal år satsats mycket på cykelbanor för att främja cyklandet. Men vi har långt kvar till föregångsstaden Amsterdam där i stort sätt alla cyklar. Man tror att det finns 900 000 cyklar i staden. Det senaste satsningen i Sverige gäller så kallade el-cyklar, där man kan få hjälp med trampandet. Man kan ansöka om att få en premie vid köp där man får 25% rabatt på priset. Flera cykelföretag har anammat detta och erbjuder svenskarna tysta, sköna och snygga el-cyklar att susa fram på. 

Bra för folkhälsan och även för den hårt ansatta miljön i våra storstäder.

 

 

 

11 Jan 2019