Vad är en vårdnadstvist?

Har ni föräldrar bestämt er för att lämna varandra? Oroar du dig för en vårdnadstvist? Det behöver inte automatiskt bli en vårdnadstvist om barnen bara för det.

Vad händer med barnen om ni skulle gå skilda vägar? Hos vem av er ska de bo? Vem får vårdnaden? Blir det en vårdnadstvist så fort man skickat in skilsmässoansökan? Att det är många frågor i ett sådant här läge är helt förståeligt. Men för att svara på det behöver först och främst begreppet vårdnadshavare klargöras.

Den som har juridisk vårdnad över barnen kallas för vårdnadshavare. Det är den personen som ska se till att de är välmående. Men också den som har rätt att bestämma i frågor som gäller dem och uträtta myndighetsutövningar så som att ansöka om pass. Vid en skilsmässa ska man i första hand försöka lösa så att man har gemensam vårdnad över barnen. Gemensam vårdnad är alltid utgångspunkten.

När blir det en vårdnadstvist?

Bara för att ni har bestämt er för att separera eller skiljas så blir det inte automatiskt en vårdnadstvist. En tvist blir det först efter att ni har försökt lösa vårdnadsfrågan på egen hand. Om ni inte kan komma överens brukar man också erbjudas samtal. Dessa samtal är hos familjerätten och är till för att ni lättare ska kunna samarbeta, prata och medla i frågan.

Det är alltid barnens bästa som ska komma i främsta rummet när det gäller alla slags beslut som rör dem. Detta säger Barnkonventionen och den har samma status som andra lagar i Sverige. När beslut om vårdnaden ska tas, behöver du som förälder fråga dig vad som är bäst för barnet. Det är inte ni föräldrar som ska bli nöjda, det är barnet.

När en vårdnadstvist är oundviklig

Om samtalen i familjerätten inte hjälper och ni fortfarande inte är överens, vad händer då? Ja, det är nu det kan bli en juridisk fråga. I detta fall en så kallad vårdnadstvist. Och som sagt ska man alltid utgå från barnens bästa, även när det blivit juridiskt.

Om du som förälder vet eller misstänker att barnet far illa hos den andra föräldern måste du agera utefter det. Då kanske det enda rätta är ensam vårdnad. Om den andra föräldern inte går med på det, så blir det en vårdnadstvist. Det är viktigt att komma ihåg att ensam vårdnad inte är samma sak som att man inte får umgängesrätt med sitt barn. Men om umgänge inte heller är lämpligt måste detta också utredas, med barnets bästa i fokus.

När vårdnadstvisten inte behövs

Förhoppningsvis kommer ni ändå gemensamt kunna lösa frågan om vårdnaden. Det kanske är lite knepigt i början, men brukar lösa sig. Att leva varannan vecka-livet är det många som gör. Men att ha barnen varannan vecka är inte den enda lösningen.

Prata gärna med andra föräldrar som har gått igenom samma sak eller är i en liknande situation. Där kan man både hitta tröst och många smarta idéer och lösningar. Så småningom kommer pusselbitarna att falla på plats och ni alla må bra, föräldrar som barn.

För mer information och tips för dig om vårnadstvist besök denna hemsida: vårdnadstvistt.se

5 Oct 2023