Hård träning kan leda till benhinneinflammation

I mitt dagliga arbete så ser jag extremt mycket glädje och upplever väldigt mycket positiva känslor. Ett gym är till mångt och mycket att jämföra med en kyrka i den amerikanska södern där alla dras med i sång och dans. Naturligtvis utan sång och dans – men ni förstår vad jag menar. Även den mest negativa människan som kommer in på gymmet kommer att ryckas med, dras in i träningen och känna en stor glädje då passet är avklarat. I synnerhet så gäller detta de gruppass som jag leder. Här är jag egentligen bara en liten del i träningen; jag visar hur övningarna ska se ut – men själva peppen och pushet kommer inifrån och från varje deltagare på passet. Har någon en dålig dag så peppas denne av alla andra. Man kämpar tillsammans och mot samma mål. Det är därför jag brukar rekommendera gruppträning till personer som vill komma igång med sin träning.

Att glädjen på gymmet är påtaglig utesluter tyvärr dock inte det faktum att andra känslor även de kommer fram. Primärt så handlar det här om smärta. Som en aktiv tränare i många, många år har jag sett väldigt många skador. Den ena värre än den andra och i vissa fall så har oturen varit framme, medan det i andra fall nästan enbart handlar om dålig förberedelse. Att någon kanske tappar en hantel på foten är inte mycket att göra något åt, likaså om någon halkar eller ramlar på ett löpband. Det är skador som – tyvärr – inte går att förhindra. Olyckor sker och är svåra att förutse.

Däremot så jobbar vi aktivt med att förebygga de skador som går att förhindra; skador som kommer som en följd av dålig förberedelse. Låt mig ge ett exempel på en typisk skada som många drabbas av och som man lätt kan undvika genom bättre förberedelse. Detta i form av en benhinneinflammation. Vad är då en benhinneinflammation? Jo, det är – förenklat – en inflammation som som kännetecknas av en smärta i skenbenet; koncentrerat mot insidan och mot den nedre hälften.

Denna smärta börjar lite smygande och känns till en början enbart efter passet. Efter en tid så kommer den dock även under passet och efter ytterligare en tid så är den att anse som permanent. Den läker inte av sig själv utan här måste man jobba med massage, stretching och – i många fall – med hjälp av laser för att bli kvitt den.

Varierad träning är nyckeln

Vad är då problemet och vart vill jag komma? Det handlar om det enkla faktumet att många tränar för hårt, för fort och för ensidigt. Det är klart att du kommer att drabbas av någon typ av skada om du nöter på med exakt samma träning varje dag. En benhinneinflammation är i det närmaste oundviklig om du springer en mil i hårt tempo varje gång du tränar. Så enkelt är det.

Det är därför jag alltid försöker få till en varierad träning för medlemmarna på mitt gym. Ser jag att en person besöker samma klasser varje dag, eller kör i stort sett samma övningar med de fria vikterna – ja, då är det min uppgift att hjälpa denna person att hitta alternativa övningar som inte sliter lika mycket på kroppen. Det är så himla onödigt att se att exempelvis en benhinneinflammation uppkommer. Detta då den dels går att förebygga och att den dels håller personen i fråga borta från träning under den period då läkeprocessen sker. Träning ska ge glädje och energi – inte skador, så enkelt är det bara.

3 Oct 2017