Enkla steg för att underlätta en smidig bodelning

Att genomgå en separation är en sorglig del av livet som ibland är oundviklig. Oavsett om det sker vid livets slut eller i form av en separation, kan det vara till hjälp att veta hur man ska hantera en bodelning.

Hur delar man upp gemensam egendom när man av någon anledning går skilda vägar? Människor växer och förändras genom livet och det är inte ovanligt att man vid någon tidpunkt separerar från sin partner. Det är då fråga om en bodelning. Reglerna för en bodelning kan te sig enkla på papperet, men är det verkligen tydligt vem som äger vad efter en lång tid av gemensamt liv? Vem köpte den där vasen? Tog du med den från din lägenhet eller köpte ni den tillsammans? Att söka hjälp från en juridisk representant kan underlätta och göra en obekväm situation mer hanterbar.

Vad kan du göra för att underlätta en smidig bodelning?

I populärkulturen har du säkert stött på begreppet äktenskapsförord. Det innebär att du går in och ut ur ett äktenskap med samma tillgångar som du hade innan. Ett äktenskapsförord kan fungera som ett skydd om du har barn från en tidigare relation. Dock väljer många att avstå från ett sådant avtal då det kan signalera brist på tillit till förhållandet. Du kan också ansöka om bodelning under pågående äktenskap. Detta kräver underskrifter från båda parter och ska anmälas till Skatteverket. För att få fullständig information om allt som rör en bodelning, tveka inte att kontakta en advokat.

11 Jul 2023