Arvsrätt: En guide till att skydda arvingens framtid

Arvsrätt är ett område som borde vara enkelt, men ibland kan det vara minst sagt komplicerat. För att undvika framtida tvister och osämja är det klokt att anlita en kunnig advokat som kan hjälpa dig att upprätta ett juridiskt giltigt testamente.

Kärnfamiljens arvsregler och deras förändringar

Kärnfamiljens arvsregler är inte särskilt invecklade, och numera har både kvinnor och män samma rätt till arv. Helsyskon ärvs vanligtvis av sina föräldrar, vilket borde vara en enkel process. Men i praktiken kan det uppstå situationer där ett barn inom syskonskaran gynnas lite extra eller där barnet arbetar gratis åt sina föräldrar och önskar kompensation för detta. Tvister om sommarhus och annan egendom är inte ovanligt inom den svenska arvsrätten. Därför är det viktigt att anlita en erfaren advokat som kan hjälpa dig att dokumentera dina sista önskningar i ett testamente.

Flexibiliteten i arvsrätt

Arvsrätt kan till viss del anpassas efter individuella behov och önskemål. Om du har ett ansträngt förhållande till ett av dina barn kan du inte hota med att utesluta dem från arvet, eftersom alla barn har rätt att ärva sina föräldrar. Däremot kan arvet minskas med hälften genom att tillämpa så kallad laglott. Vid förekomst av en stor fastighet kan det hända att fastigheten behöver säljas för att möjliggöra en rättvis fördelning av tillgångarna. När syskon gemensamt äger en gård måste de ha en sund inbördes relation, men trots detta kan det uppstå problem över tid. Situationer där en av parterna vill flytta eller gifta sig kan komplicera fördelningen av tillgångar och egendom.

25 Jun 2023